Suit vs. suite แปลว่า ภาษาอังกฤษ

ห้องสูท เป็นคำออกเสียงที่คนไทยคุ้นชินมากกว่า แต่จริงๆ แล้วคำว่า suite นั้นออกเสียงว่า สวีท ไม่ต่างจากคำว่า sweet ที่แปลว่า "หวาน" เลยค่ะ ส่วนคำว่า suit นั้นอ่านออกเสียงว่า สูท หมายถึงชุดสูทที่ประกอบไปด้วยเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงนั่นเอง ฉะนั้นเวลาออกเสียงต้องแยกแยะกันให้ถูกนะคะ หากเข้าพักโรงแรมในต่างประเทศแล้วขอห้องสูท ให้พูดว่า I would like a suite ไอ วู๊ด ไล้ค์ อะ สวีท ถ้าไปบอกว่า ไอ วู๊ด ไล้ค์ อะ สูท อาจจะมีงงและได้ชุดสูทมาแทนห้องนะคะ

 

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Xbox One to be released in 26 new countries in...
Xbox One to be released in 26 new countries in September Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว Gaming console Xbox One will be available for purchase in 26 additional countries by September. Asian countries that will be fortunate enough to receive the product include India, Japan and Singapore. When the Xbox One was launched last...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ