Suit vs. suite แปลว่า ภาษาอังกฤษ

ห้องสูท เป็นคำออกเสียงที่คนไทยคุ้นชินมากกว่า แต่จริงๆ แล้วคำว่า suite นั้นออกเสียงว่า สวีท ไม่ต่างจากคำว่า sweet ที่แปลว่า "หวาน" เลยค่ะ ส่วนคำว่า suit นั้นอ่านออกเสียงว่า สูท หมายถึงชุดสูทที่ประกอบไปด้วยเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงนั่นเอง ฉะนั้นเวลาออกเสียงต้องแยกแยะกันให้ถูกนะคะ หากเข้าพักโรงแรมในต่างประเทศแล้วขอห้องสูท ให้พูดว่า I would like a suite ไอ วู๊ด ไล้ค์ อะ สวีท ถ้าไปบอกว่า ไอ วู๊ด ไล้ค์ อะ สูท อาจจะมีงงและได้ชุดสูทมาแทนห้องนะคะ

 

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Student paper cries foul over warning by police
Police in Saen Suk have issued a warning to the Lan Maprao student newspaper at Burapha University in Chon Buri province for operating without proper permission and violating the 1941 Publishing Act. The newspaper claims they are being harassed...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ