you don’t look a day over 30 สำนวนภาษาอังกฤษ

สุขสันต์วันเกิดตัวเองหะวันนี้ มีคนบอกว่าห้ามถามผู้หญิงว่าอายุเท่าไหร่แล้ว แต่ควรจะชมว่า You don't look a day over 30 (หรือ 20/40/50) หมายถึงว่า หนังหน้าเธอแลดูไม่เกิน 30 มาแม้แต่วันเดียว ในกรณีนี้ต้องแน่ใจนะคะว่าอายุจริงเค้ามากกวที่เราชมแน่ๆ ไม่งั้นอาจมีเหตุรองเท้าบินได้ค่ะ


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Student paper cries foul over warning by police
Police in Saen Suk have issued a warning to the Lan Maprao student newspaper at Burapha University in Chon Buri province for operating without proper permission and violating the 1941 Publishing Act. The newspaper claims they are being harassed...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ