economy class สำนวนภาษาอังกฤษ

สืบเนื่องจากการเดินทางไปประเทศนอกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของเจ้ทำให้ต้องนั่งเครื่องบินเป็นเวลาหลายชั่วโมง การนั่งนานๆ ในที่แคบๆ ในขณะที่ถูกขนส่งจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับรถขนหมูขนวัวที่แออัดยัดเยียด โดยเฉพาะถ้านั่งชั้น economy ด้วยแล้ว จึงเป็นที่มาของการที่ฝรั่งมีชื่อเล่น เรียก economy class อย่างน่าเอ็นดูว่า cattle class คำว่า cattle อ่านว่า แค้ท-เทิ่ล หมายถึง ปศุสัตว์ วัวควาย ฉะนั้น cattle class จึงหมายถึงศูนย์รวมวัวควายบนเครื่องบินนั่นเองค่ะ ขำๆ นะเคอะ

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

2022 Football World Cup May be Played in Winter
The president of FIFA, football's governing body, admitted on Monday that awarding the 2022 World Cup to Qatar may have been a mistake. Staging the tournament in the Middle East has caused much controversy because if it is held over its...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ