economy class สำนวนภาษาอังกฤษ

สืบเนื่องจากการเดินทางไปประเทศนอกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของเจ้ทำให้ต้องนั่งเครื่องบินเป็นเวลาหลายชั่วโมง การนั่งนานๆ ในที่แคบๆ ในขณะที่ถูกขนส่งจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับรถขนหมูขนวัวที่แออัดยัดเยียด โดยเฉพาะถ้านั่งชั้น economy ด้วยแล้ว จึงเป็นที่มาของการที่ฝรั่งมีชื่อเล่น เรียก economy class อย่างน่าเอ็นดูว่า cattle class คำว่า cattle อ่านว่า แค้ท-เทิ่ล หมายถึง ปศุสัตว์ วัวควาย ฉะนั้น cattle class จึงหมายถึงศูนย์รวมวัวควายบนเครื่องบินนั่นเองค่ะ ขำๆ นะเคอะ

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Nokia's Asha 501 smartphone debuts in Thailand...
Nokia will launch its Asha 501 smartphone in Thailand and Pakistan this week. The company said that the usability of the Asha 501 is simple, fast and intuitive. The Asha will have two main screens: Home, which is the main application launcher;...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ