economy class สำนวนภาษาอังกฤษ

สืบเนื่องจากการเดินทางไปประเทศนอกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของเจ้ทำให้ต้องนั่งเครื่องบินเป็นเวลาหลายชั่วโมง การนั่งนานๆ ในที่แคบๆ ในขณะที่ถูกขนส่งจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับรถขนหมูขนวัวที่แออัดยัดเยียด โดยเฉพาะถ้านั่งชั้น economy ด้วยแล้ว จึงเป็นที่มาของการที่ฝรั่งมีชื่อเล่น เรียก economy class อย่างน่าเอ็นดูว่า cattle class คำว่า cattle อ่านว่า แค้ท-เทิ่ล หมายถึง ปศุสัตว์ วัวควาย ฉะนั้น cattle class จึงหมายถึงศูนย์รวมวัวควายบนเครื่องบินนั่นเองค่ะ ขำๆ นะเคอะ

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Police find no clue of Bangkok bomber's identity
A bomb went off in a phone booth Saturday night near the King's Chitralada Palace in Bangkok, wounding one man. Police say they have found no clues about the identity of the bomber, but have set up 84 checkpoints in risk-prone areas in the...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ