Monday Morning Dread

อาการปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ คลื่นเหียน วิงเวียนศีรษะ คล้ายจะตาย ในคืนวันอาทิตย์ เป็นอาการที่ฝรั่งเค้าเรียกว่า Monday morning dread (มันเดย์-มอร์นิ่ง-เดร๊ด) หรือ Monday morning blues (มันเดย์-มอร์นิ่ง-บลูส์) ทั้งสองสำนวนหมายถึงการกลัว (dread) การมาถึงของวันจันทร์ และความโศกเศร้า (blues) ที่ต้องเริ่มต้นอาทิตย์ใหม่อีกแล้ว คิดว่าคืนนี้คงมีคนอาการนี้เพียบ พูดเลย!

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Police find no clue of Bangkok bomber's identity
A bomb went off in a phone booth Saturday night near the King's Chitralada Palace in Bangkok, wounding one man. Police say they have found no clues about the identity of the bomber, but have set up 84 checkpoints in risk-prone areas in the...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ