ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย


An online petition to deport Justin Bieber from the United States and revoke his green card has garnered more than 100,000 signatures. The petition on the WhiteHouse.gov website, which is the official internet home of the office of the U.S. president, called for the 'dangerous' and 'destructive' pop artist to be sent back to Canada, his native country. The petition was in response to incidents recently in which Bieber was arrested for drunk driving and drag racing in Miami Beach. The petition states that Bieber "is not only threatening the safety of our people but he is also a terrible influence on our nation's youth. We the people would like to remove Justin Bieber from our society." Because the petition met the 100,000 signatures requirement, the office of U.S. President Obama will be forced to respond.
New York Daily News

คำศัพท์น่ารู้:

petition แปลว่า ร้องเรียน ฎีกา
deport แปลว่า เนรเทศ
green card
แปลว่า บัตรประจำตัวที่ออกให้กับผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐอเมริกา
garnered
แปลว่า รวบรวม
drag racing
แปลว่า การแข่งรถA Hong Kong resident has claimed that his Samsung Galaxy S4 exploded and caught fire in his hands. He then threw the flaming phone onto his flammable sofa, causing it to catch fire as well. This then caused his entire house to burn down. Samsung's local office in Hong Kong said it would analyze chemicals from the scene of the fire to see whether any of them could have come from its factory. Some have speculated that the phone could have caught fire due to the phone containing rogue parts, or that the man was using a fake charger made from inferior materials.
CNET

คำศัพท์น่ารู้:

exploded แปลว่า ระเบิด
flammable แปลว่า ไวไฟ
analyze
แปลว่า วิเคราะห์
rogue
แปลว่า ผิดแปลกแยกไปจากปกติ
inferior
แปลว่า ที่ด้อยกว่า คุณภาพต่ำกว่า


เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ