New Chinese restaurant opens with peculiar name: 'I Don't Know' Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

A new Chinese restaurant called "I Don't Know" has opened in Rochester, New York. The unusually named restaurant was opened by Chinese-American Jessie Dong. She said she was inspired to use the strange moniker for the restaurant because every time she asked her three children what they wanted to eat, they would tell her "I don't know." The I Don't Know restaurant has only two tables and mainly caters to customers who want take-out food.
Democrat and Chronicle

คำศัพท์น่ารู้:

peculiar แปลว่า แปลก ประหลาด
Chinese-American แปลว่า ชาวอเมริกันเชื้อสายจีน ไม่ว่าจะเป็นผู้อพยพไปตั้งรกรากหรือเกิดและโตที่นั่น
inspired
แปลว่า ได้รับแรงบันดาลใจ
moniker
แปลว่า ชื่อ ชื่อเบ่น
caters
แปลว่า ให้บริการ
New Chinese restaurant opens with peculiar name: 'I Don't Know'

ร้านอาหารจีนเปิดใหม่ตั้งชื่อสุดประหลาดว่า “ไม่รู้”


A new Chinese restaurant called "I Don't Know" has opened in Rochester, New York.

ร้านอาหารจีนน้องใหม่ชื่อว่า“ไม่รู้” เพิ่งเปิดให้บริการในเมืองโรเชสเตอร์ นิวยอร์ค


The unusually named restaurant was opened by Chinese-American Jessie Dong.

โดยร้านอาหารชื่อสุดประหลาดแห่งนี้มีเจ้าของเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนชื่อ เจสซี่ ดอง


She said she was inspired to use the strange moniker for the restaurant because every time she asked her three children what they wanted to eat, they would tell her "I don't know."

เธอบอกว่าเธอได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกชื่อนี้ตั้งชื่อร้านอาหารเพราะทุกครั้งที่เธอถามลูกๆ ทั้งสามคนว่าอยากกินอะไร เด็กๆ จะบอกว่า “ไม่รู้”


The I Don't Know restaurant has only two tables and mainly caters to customers who want take-out food.

ร้านอาหารแห่งนี้มีโต๊ะเพียงแค่สองโต๊ะเท่านั้นและส่วนใหญ่จะให้บริการกับลูกค้าต้องการสั่งอาหารกลับไปกินที่บ้าน
เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ