The only thing certain in life is death and taxes

ประเด็นร้อนวันนี้ทำเอาคานทองสะเทือน นักวิชาการเสนอแนะให้มีการเก็บภาษีคนโสด ราวกับว่าชีวิตกูยังเศร้าไม่พอ ผัวก็หาไม่ได้กูยังต้องจ่ายภาษีเพิ่ม! ในภาษาอังกฤษมีสุภาษิตสอนหญิงที่ว่า The only things certain in life are death and taxes สองสิ่งในชีวิตที่แน่นอนคือความตายและการจ่ายภาษี #ชะนีไม่มีผัวจงเจริญ

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Xbox One to be released in 26 new countries in...
Xbox One to be released in 26 new countries in September Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว Gaming console Xbox One will be available for purchase in 26 additional countries by September. Asian countries that will be fortunate enough to receive the product include India, Japan and Singapore. When the Xbox One was launched last...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ