The only thing certain in life is death and taxes

ประเด็นร้อนวันนี้ทำเอาคานทองสะเทือน นักวิชาการเสนอแนะให้มีการเก็บภาษีคนโสด ราวกับว่าชีวิตกูยังเศร้าไม่พอ ผัวก็หาไม่ได้กูยังต้องจ่ายภาษีเพิ่ม! ในภาษาอังกฤษมีสุภาษิตสอนหญิงที่ว่า The only things certain in life are death and taxes สองสิ่งในชีวิตที่แน่นอนคือความตายและการจ่ายภาษี #ชะนีไม่มีผัวจงเจริญ

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Chefs bake the world's longest pizza
Chefs bake the world's longest pizza Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว A group of 100 chefs in Naples, Italy have prepared the world's longest pizza. Once completed, the Neapolitan-style margherita pizza was 1.85 kilometers long, and took 11 hours to finish. It was prepared using 2,000 kilograms of flour, 2,000...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ