The only thing certain in life is death and taxes

ประเด็นร้อนวันนี้ทำเอาคานทองสะเทือน นักวิชาการเสนอแนะให้มีการเก็บภาษีคนโสด ราวกับว่าชีวิตกูยังเศร้าไม่พอ ผัวก็หาไม่ได้กูยังต้องจ่ายภาษีเพิ่ม! ในภาษาอังกฤษมีสุภาษิตสอนหญิงที่ว่า The only things certain in life are death and taxes สองสิ่งในชีวิตที่แน่นอนคือความตายและการจ่ายภาษี #ชะนีไม่มีผัวจงเจริญ

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Eight Thai policemen held for kidnapping,...
Eight Thai police officers and four other men for allegedly kidnapping a wealthy businesswoman and her two sons. The and trying to extort US260,000, a police official said. Authorities were also seeking to arrest five other policemen in...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ