The only thing certain in life is death and taxes

ประเด็นร้อนวันนี้ทำเอาคานทองสะเทือน นักวิชาการเสนอแนะให้มีการเก็บภาษีคนโสด ราวกับว่าชีวิตกูยังเศร้าไม่พอ ผัวก็หาไม่ได้กูยังต้องจ่ายภาษีเพิ่ม! ในภาษาอังกฤษมีสุภาษิตสอนหญิงที่ว่า The only things certain in life are death and taxes สองสิ่งในชีวิตที่แน่นอนคือความตายและการจ่ายภาษี #ชะนีไม่มีผัวจงเจริญ

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Thai dowries change with the times
Warangkana Chomchuen of U.S. news broadcaster NBC said in this opinion piece that the tradition of giving a bride's family a dowry is changing in Thailand. Chomchuen said the Thai groom typically pays the "Sin Sod" of cash, jewelry, gold or...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ