killing two birds with one stone ภาษาอังกฤษ

วันนี้ พี่ที่รักของเจ้ ดวงสมพงษ์ขับรถชนนกตาย นางโหวกเหวก "ชั้นฆ่านกๆ" ทั่วออฟฟิศ วันนี้เลยขอสอนสำนวน killing two birds with one stone ฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียว ซึ่งก็หมายถึง ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนั่นเองค่ะ ไม่รู้วิธีไหนทารุณกรรมกว่ากัน ระหว่างยิงนก ใช้หินเฟี่ยงนก หรือขับรถเหยียบนก


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Xbox One to be released in 26 new countries in...
Xbox One to be released in 26 new countries in September Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว Gaming console Xbox One will be available for purchase in 26 additional countries by September. Asian countries that will be fortunate enough to receive the product include India, Japan and Singapore. When the Xbox One was launched last...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ