revolution in Bangkok ภาษาอังกฤษ

ขอบคุณข้อมูลที่มีประโยชน์จากเนชั่นนะคะ แต่ก่อนออกสื่อตรวจดูความถูกต้องสักนิดก็ดีค่ะ

Revolution (เรฟ-เวอ-ลู-ชั่น) หมายถึงการปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างสิ้นเชิง ส่วน coup d'état (คู-เด-ทา) สอนไปเมื่อวันก่อนเอ๊งงง ออกเสียงว่า คู ไม่ใช่ คู้ป นะคะ หมายถึงรัฐประหารค่ะ

สถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวาน วันนี้ขอขมิบกิริยาสักวันนะคะ


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Chefs bake the world's longest pizza
Chefs bake the world's longest pizza Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว A group of 100 chefs in Naples, Italy have prepared the world's longest pizza. Once completed, the Neapolitan-style margherita pizza was 1.85 kilometers long, and took 11 hours to finish. It was prepared using 2,000 kilograms of flour, 2,000...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ