A bomb went off in a phone booth Saturday night near the King's Chitralada Palace in Bangkok, wounding one man. Police say they have found no clues about the identity of the bomber, but have set up 84 checkpoints in risk-prone areas in the capital. Searches of vehicles and suspicious looking passersby will be conducted from nighttime until 5 am daily. Police Lt-Gen. Jongrak Jutanont, Assistant National Police Chief, said the bomber wished to stir up a sense of chaos in the country, not harm anyone.
TNA

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Went off แปลว่า ระเบิด
Wounding แปลว่า ทำให้ได้รับบาดแผล
Clue 
แปลว่า เบาะแส
Checkpoints
แปลว่า จุดตรวจ
Risk-prone areas
แปลว่า พื้นที่เสี่ยง
Conducted
แปลว่า จัดการ, กระทำการPolice find no clue of Bangkok bomber's identity

ตำรวจไม่พบร่องรอยมือระเบิดกรุง


เกิดเหตุระเบิดเมื่อคืนวันเสาร์ ที่ตู้โทรศัพท์บริเวณใกล้วังจิตรลดาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกรุงเทพฯ มีผู้บาดเจ็ดหนึ่งคน ตำรวจกล่าวว่าไม่พบเบาะแสเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของมือวางระเบิด แต่ได้ตั้งจุดตรวจ 84 จุดในพื้นที่เสี่ยงทั่วกรุง การตรวจสอบยานพาหนะที่ผ่านไปมาเพื่อค้นหาตัวผู้ต้องสงสัยจะเริ่มตั้งแต่เวลา ค่ำจนถึงตีห้าของทุกวัน พลตำรวจโทจงรัก จุฑานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่ามือวางระเบิดต้องการเพียง แค่ต้องการสร้าง กระแสป่วนเมือง แต่ไม่ได้มุ่งทำร้ายใคร
เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ