Israeli tourist Yoram Ben-Hamo was convicted Saturday for kidnapping a baby elephant in Thailand and holding it hostage. The hostage incident arose after Ben-Hamo was chased by police following an automobile accident in which he injured a motorcyclist and crashed into three vehicles. After running from police, Ben-Hamo picked up a knife from a vendor, grabbed a baby elephant from a yard in the neighborhood and warned the police that if they did not leave him alone, he would harm the animal. The police eventually offered Ben-Hamo a cigarette and he was then captured while lighting it. Ben-Hamo was ordered to pay a 500 baht fine.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Incident แปลว่า เหตุการณ์
Arose แปลว่า เกิดขึ้น
Leave him alone
แปลว่า ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียว
Harm
แปลว่า ทำร้าย
Captured
แปลว่า จับกุม


 

Israeli kidnaps Thai elephant

ชาวอิสราเอลลักพาตัวช้างไทย


นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล โยรัม เบนฮาโมได้กระทำผิดฐานลักพาตัวลูกช้างและใช้เป็นตัวประกันเมื่อวันเสาร์ เหตุการณ์จับตัวประกันเกิดขึ้นขณะที่ เบนฮาโมวิ่งหนีตำรวจที่ตามไล่ล่าตัวเขาหลังหลบหนีจากอุบัติเหตุรถชนที่เขา เป็นผู้ก่อเหตุ โดยมีคนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนและมีรถยนต์เสียหายอีก 3 คัน หลังจากวิ่งหนีตำรวจ เบนฮาโมได้ฉกมีดไปจากร้านค้าแล้วจับตัวลูกช้างจากสนามในละแวกใกล้เคียงไว้ เป็นตัวประกัน เขาขู่ตำรวจว่าถ้าไม่ปล่อยเขาไว้คนเดียวแล้วละก็ เขาจะทำร้ายลูกช้างตัวนี้ ในท้ายตำรวจก็เสนอบุหรี่ให้เบนฮาโมและเขาก็ถูกจับกุมตัวขณะที่เผลอจุดบุหรี่ สูบ เบนฮาโมถูกสั่งปรับ 500 บาทเรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ