ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว

การไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปต่างประเทศอาจเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพอ บทเรียนนี้นำเสนอตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น บทสนทนาภาษาอังกฤษในร้านอาหาร บทสนทนาภาษาอังกฤษบนเครื่องบิน บทสนทนาภาษาอังกฤษในโรงแรม บทสนทนาที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงการออกเสียงชื่อประเทศในทวีปต่างๆ โดยผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการฟังและฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษเมื่อเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น

1 การขนส่ง
2 การเช่ารถ บทสนทนาและประโยคภาษาอังกฤษ
3 ซื้อของ
4 ที่บริษัททัวร์
5 ที่ร้านอาหาร
6 ที่สถานีรถไฟ
7 ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
8 ที่โรงแรม
9 บทสนทนาเมื่อพบกันครั้งแรก
10 บนรถแท็กซี่
11 บนเครื่องบิน
12 ประเทศยุโรปตะวันตก
13 ประเทศอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง
14 ประเทศอเมริกาใต้
15 ภูมิศาสตร์