ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว

การไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปต่างประเทศอาจเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพอ บทเรียนนี้นำเสนอตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น บทสนทนาภาษาอังกฤษในร้านอาหาร บทสนทนาภาษาอังกฤษบนเครื่องบิน บทสนทนาภาษาอังกฤษในโรงแรม บทสนทนาที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงการออกเสียงชื่อประเทศในทวีปต่างๆ โดยผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการฟังและฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษเมื่อเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น

1 การขนส่ง
2 การเช่ารถ บทสนทนาและประโยคภาษาอังกฤษ
3 ซื้อของ
4 ที่บริษัททัวร์
5 ที่สถานีรถไฟ
6 ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
7 ที่โรงแรม
8 บทสนทนาเมื่อพบกันครั้งแรก
9 บนเครื่องบิน
10 ประเทศยุโรปตะวันตก
11 ประเทศอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง
12 ประเทศอเมริกาใต้
13 ภูมิศาสตร์