The Bangkok Metropolitan Administration has designated a run down pier and a dilapidated warehouse nearby as the site for a new floating market. Work to renovate the pier itself and the surrounding area will begin shortly and is expected to finish in the next three months. The pier, situated in Min Buri district, is on the notoriously polluted Saen Saeb canal, known for its smelly and murky water. A program to improve the water quality will soon be under way. The Min Buri floating market will add to Bangkok's many attractions and will serve as an alternative for the Damnoen Saduak floating market in Rajburi province. In a drive to increase tourist spending in the capital, the world renowned shoppers' paradise Jatujak weekend market will now be open on Fridays in addition to the weekends, starting February 20.
The Nation

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Designated (v.) แปลว่า กำหนด เลือก/แต่งตั้งให้เป็น
Dilapidated (adj.) แปลว่า ปรักหักพัง ชำรุดทรุดโทรม
Notoriously (adv.)
แปลว่า ที่ขึ้นชื่อโด่งดัง (ในทางที่ไม่ค่อยจะดี)
Alternative (n.)
แปลว่า ทางเลือก
Paradise (n.)
แปลว่า สวรรค์


 

Bangkok to have new floating market

กรุงเทพจะมีตลาดน้ำแห่งใหม่


The Bangkok Metropolitan Administration has designated a run down pier and a dilapidated warehouse nearby as the site for a new floating market.

กรุงเทพมหานครได้เลือกท่าเรือเก่าๆและโกดังเก็บของที่ชำรุดทรุดโทรมในบริเวณใกล้ๆกัน ให้เป็นที่สำหรับสร้างตลาดน้ำแห่งใหม่ของกรุงเทพ


Work to renovate the pier itself and the surrounding area will begin shortly and is expected to finish in the next three months.

งานปรับปรุงท่าเรือและบริเวณรอบๆจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลาสามเดือน


The pier, situated in Min Buri district, is on the notoriously polluted Saen Saeb canal, known for its smelly and murky water. A program to improve the water quality will soon be under way.

ท่า เรือซึ่งตั้งอยู่ในเขตมีนบุรีอยู่บนคลองแสนแสบที่ขึ้นชื่อว่าสกปรกมากและ เป็นที่รู้จักกันดีถึงกลิ่นน้ำเน่าและความขุ่นของน้ำ โครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้


The Min Buri floating market will add to Bangkok's many attractions and will serve as an alternative for the Damnoen Saduak floating market in Rajburi province.

ตลาดน้ำมีนบุรีจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งของกรุงเทพและจะเป็นทางเลือกสำหรับตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรี


In a drive to increase tourist spending in the capital, the world renowned shoppers' paradise Jatujak weekend market will now be open on Fridays in addition to the weekends, starting February 20.

ใน การพยายามที่จะเพิ่มการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยวในกรุงเทพ สวรรค์ของนักช้อปที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลก ตลาดนักจตุจักรจะเปิดในวันศุกร์เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากวันเสาร์อาทิตย์ และจะเริ่มเปิดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ