ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

Men are more likely to be helpful to women wearing high heels Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

A new study has found that men are more likely to pay attention to women and be quicker to help them when they are wearing high heels, compared to when they are wearing flat shoes. The study, published in the Archives of Sexual Behavior, involved women wearing either high heels or flat shows asking men to complete a survey or dropping a glove in the street, and then recording whether nearby men helped the women. The study's author said that shoe heel size exerts a powerful effect on men's behavior, and the study provides more evidence that a woman's appearance affects how men interact with the opposite sex. The study said that one explanation for the findings could be that men associate women who wear high heels with sexual intent, possibly because this is the impression given off through the use of attractive female models wearing high heels in the media.
Medical News Today

คำศัพท์น่ารู้:

high heels แปลว่า รองเท้าส้นสูง
exerts แปลว่า ออกแรง
effect / affects
แปลว่า ทั้งสองคำนี้อ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่คำว่า effect เป็นคำนาม ส่วนคำว่า affect เป็นกิริยา effect แปลว่า ผลกระทบ ส่วน affect แปลว่า มีผลกระทบต่อบางสิ่ง
the opposite sex
แปลว่า เพศตรงข้าม
impression
แปลว่า ความประทับใจ สิ่งที่ทำให้คิด


Venice Bans Rolling Suitcases for being too noisy Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

City politicians in Venice, Italy have announced a ban on using rolling suitcases after numerous complaints from local residents about the loud noise caused by rolling luggage on the city's famous cobbled streets. Tourists will be fined up to 500 euros unless they change to noise-free wheels made either of rubber or air-filled. City officials also said that cushioned wheels were necessary to protect the city's centuries-old paving.
Sky News

คำศัพท์น่ารู้:

numerous แปลว่า หลาย นานา
cobbled streets แปลว่า ถนนที่ปูด้วยหิน
rubber
แปลว่า ยาง
cushioned
แปลว่า ใส่นวม ป้องกันการกระทบกระแทก
centuries-old
แปลว่า ที่มีอายุหลายศตวรรษ
paving
แปลว่า พื้นที่ปู


ข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ