ข่าวภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

บทเรียนนี้นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย โดยแปลทั้งคำศัพท์พร้อมคำอ่านภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ และเนื้อหาข่าวทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟังตัวอย่างการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยเจ้าของภาษาอีกด้วย

In this interview with Time magazine, former Prime Minister Thaksin Shinawatra said he disagreed with the junta's recent controversial economic policies including capital controls and the proposed changes to the Foreign Business Act. "No one can adopt protectionism anymore," Thaksin said. "Thailand has to be ready for globalization—you cannot turn your back on it. Anything that reverses what is already very open will cause confusion and uncertainty. This is when investors pull out." Thaksin also said that the current regime wanted to take the country backward and away from its push to become a more knowledge-based society.
Time

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Controversial แปลว่า ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง
Proposed แปลว่า ซึ่งถูกเสนอ
Protectionism
แปลว่า ระบบกีดกันทางการค้า
Pull out
แปลว่า ถอนตัว
Knowledge-based society
แปลว่า สังคมแห่งฐานความรู้

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ