ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ

บทเรียนนี้นำเสนอสำนวนภาษาอังกฤษรวมถึงศัพท์แสลงภาษาอังกฤษที่น่าสนใจต่างๆ พร้อมคำแปล คำอธิบายการใช้ภาษาอังกฤษ และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่มีสำนวนหรือศัพท์แสลงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ซึ่งในบางครั้งผู้เรียนอาจไม่สามารถค้นหาคำศัพท์แสลงบางคำได้จากดิชันนารีแปลภาษาอังกฤษทั่วไป


มื้อเย็นวันนี้มาเจอเมนูที่เปรี้ยวมาก out of order ตามปกติใช้กับสิ่งที่เสีย หัก พัง ใช้การไม่ได้ เช่น ทีวี ลิฟต์ บันไดเลื่อน คาดว่าในกรณีนี้อาจตั้งใจหมายถึงไก่ในหม้อที่ใช้การไม่ได้แล้วหรืออย่างไร ที่ถูกต้องเมื่ออาหารหมดหรือไม่มีในเมนูอีกต่อไป ควรใช้คำว่า out of stock หรือ sold out หรือ not available จ้ะPlumber's crack (American English) หรือ builder's bum (British English) หมายถึงร่องตูดที่โผล่ขึ้นมาเหนือขอบกางเกงเวลาเราก้มหรือนั่ง ที่มาของ plumber's crack คือร่องก้นของช่างประปา (เป็นอาชีพที่ต้องนั่งยองๆ) และ builder's bum คือก้นของคนงานก่อสร้าง (ที่ต้องลุกๆยืนๆเช่นกัน) สำนวนทั้งสองสามารถใช้ได้กับก้นคนทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นช่างประปาหรือคนงานก่อสร้างก็ได้ค่ะ ตัวอย่างเช่น You should consider pulling up your jeans. Your plumber's crack is showing.


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Thailand's economic growth slowest in almost...
Thailand's economy expanded 4.2 percent in the fourth quarter of 2006, down from 4.7 percent in the previous period, marking the lowest growth rate since a 3.5 percent rise in the first quarter of 2005. For this year, experts say the recovery of...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ