standing on tiptoes ภาษาอังกฤษ

ในบรรดาคำด่าที่หูเจ้เคยได้รับเกียรติได้ยินเห็น ทีต้องยกให้คำนี้ปี๊ดส์สุดในศตวรรษ "อีช้างเขย่ง" ที่มาที่ไปยังไงใครรู้วานบอกที แต่มีนคนเอามาโพสต์ด่าในกรณีข่มขืนน้องบนรถไฟ คำว่าเขย่งในภาษาอังกฤษคือ stand on tiptoes (สแตนด์ ออน ทิ๊ปโทส์) แปลว่ายืนบนยอดนิ้วตีน วันหลังจะลองกระซิบเบาๆ ว่า The elephant is standing on its tiptoes เบาๆ ดูถ้ามีฝรั่งคนไหนคู่ควร!


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ