What's cooking? สำนวนภาษาอังกฤษ

เมื่อวานเจ้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนร้านหนังสือเหลือบ ไปเห็นตำราทำอาหารเล่มหนึ่งที่ทำให้เจ้ต้องหันควั่บ! มันคือ "Cooking with Poo" คนไทยเราอ่านก็คงไม่ระแคะระคายอะไรนะคะ ทำกับข้าวกับคุณนายปู เบๆ สวยๆ แต่ทว่า! ในภาษาอังกฤษคำว่า poo อ่านว่า "พู" นั้นหมายถึง "ขรี้" ค่ะ cooking with poo จึงหมายถึง ทำอาหารโดยใช้ขรี้เป็นส่วนผสม โอ... มื้อเย็นที่เจ้กินเข้าไปแทบจะออกมากองอยู่ตรงหน้าค่ะ สำหรับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ชื่อปู เวลาสะกดชื่อตัวเองในภาษาอังกฤษก็ตัวใครตัวมันนะคะ!

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Elvis is alive and well - 15,000 miles from...
On Aug. 3, hundreds gathered at the grand ballroom of Bangkok’s Asia Hotel to commemorate the death of a Elvis Presley with the 30th Elvis Presley Memory Lives on 2007 concert. The event featured a number of Asian and Thai Elvis impersonators,...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ