Nervous vs. Excited ภาษาอังกฤษ

รู้มั้ยคะความแตกต่างกันของ 2 คำนี้ในภาษาอังกฤษ excited VS nervous คนไทยส่วนมากมักจะใช้สับสนกั

นอยู่เสมอ เพราะคิดว่าทั้งสองคำแปลว่า "ตื่นเต้น" แต่จริงๆ แล้วเป็นความ "ตื่นเต้น" คนละแบบนะคะ

excited (เอ็ก-ไซ้ท์-เท็ด) หมายถึง ตื่นเต้น แบบ ตื่นเต๊นนนนตื่นเต้น พรุ่งนี้ก็จะได้ไปเที่ยวแล้ว ความหมายจะในแง่บวก ส่วนคำว่า nervous (เนอร์-เวิส) นั้นหมายถึง ตื่นเต้น แบบ เยียวจะราดดดดดดด ตื่นเต้นไม่อยากออกไปพรีเซ้นท์งานหน้าห้อง ความหมายจริงๆ คือคำว่า "ประหม่า" มากกว่า "ตื่นเต้น" นะคะ
ความแตกต่างของการใช้คำทั้งสองในรูปประโยค
I'm so excited about our trip ชั้นตื่นเต้นมากที่เราจะได้ไปเที่ยวกัน
I'm so nervous about the exam ชั้นกลัวเรื่องสอบจังเลย
ใช้ให้ถูกนะคะ เดี๋ยวจิหาว่าอิเจ้ไม่เตือน


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

2022 Football World Cup May be Played in Winter
The president of FIFA, football's governing body, admitted on Monday that awarding the 2022 World Cup to Qatar may have been a mistake. Staging the tournament in the Middle East has caused much controversy because if it is held over its...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ