The Information and Communication Technology Ministry plans to ask the cabinet to waive a decree issued by the Council for National Security that prohibited political websites. The junta's decree will be lifted by the Surayud cabinet this week in because of the improved political situation and because plans are in place for a general election. The ICT minister said that Internet users will also regain access Youtube.com. Google, the U.S.-based parent company of YouTube, had offered to see to it that any lese majeste content was kept off the website.
Bangkok Post

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ:

Waive แปลว่า ยกเลิก
Prohibited แปลว่า ห้าม
In place
แปลว่า ถูกกำหนด (วันเวลา), เข้าที่เข้าทาง
See to it
แปลว่า สัญญา
kept off
แปลว่า ไม่อนุญาต, หลีกเลี่ยง


 

Thailand to lift ban on YouTube

ประเทศไทยเตรียมเลิกแบนเว็บยูทูบ


The Information and Communication Technology Ministry plans to ask the cabinet to waive a decree issued by the Council for National Security that prohibited political websites.

กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกประ กาศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติที่ออกคำสั่งห้ามเว็บไซต์มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง


The junta's decree will be lifted by the Surayud cabinet this week because of the improved political situation and because plans are in place for a general election.

แถลงการณ์ของคณะปฏิรูปจะถูกยก เลิกโดยคณะรัฐมนตรีของนายกฯ สุรยุทธ์ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่คลี่คลายลงและแผนการการเลือกตั้งทั่วไปที่ กำลังจะมีขึ้น


The ICT minister said that Internet users will also regain access Youtube.com.

รัฐมนตรีกระทรวงไอซีทีกล่าวว่า ผู้ใช้อินเตอร์เนตจะสามารถเข้าชมเว็บไซต์ Youtube.com ได้เช่นเดิม


Google, the U.S.-based parent company of YouTube, had offered to see to it that any lese majeste content was kept off the website.

กูเกิล บริษัทสัญชาติอเมริกันซึ่งเป็นบริษัทแม่ของยูทูบได้ให้สัญญาว่าขณะนี้ทางเว็บไซต์ได้ป้อง กันเนื้อหาที่พาดพิงถึงการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพออกจากเว็บไซต์หมดแล้วเรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ