Blessing in Disguise แปลว่า ภาษาอังกฤษ

สำนวน blessing in disguise แปลว่า โชคที่แฝงมาในความซวยหรือสถานการณ์ที่ย่ำแย่ แปลตรงตัว คำว่า blessing หมายถึงพร ในขณะที่ in disguise หมายถึงปลอมตัวมา ซึ่งก็คือพรที่ปลอมตัวมาในรูปแบบของสิ่งที่ไม่ดี เมื่อเราเจอสถานการณ์ที่เราคิดว่าแย่ แต่จริงๆ แล้วมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ให้โชค เช่นเวลาที่คนไปขึ้นเครื่องบินไม่ทันแต่สุดท้ายแล้วกลับถือว่าเป็นโชคเพราะเครื่องบินลำนั้นประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น It was a blessing in disguise he was stuck in traffic, otherwise he would have been in that plane crash.

 

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Thailand's top policeman vows to fight...
Thailand Acting Police Chief Seripisut Temiyaves vowed Saturday to wipe out mafia gangs operating in Pattaya in the aftermath of the brutal slaying of two Russian tourists. "It's about time for me to wipe out mafia gangs operating in Pattaya...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ