Buy someone off ภาษาอังกฤษ

เก๋เว่อร์!!!! ตำรวจไทยดังไกลสามโลก เงินซื้อได้ขอให้ว่ามา อย่างงี้ภาษาอังกฤษเค้าว่า buy someone off แปลว่าจ่ายเงินซื้อเพื่อไม่ให้โดนแฉหรือเอาเงินปิดปากนั่นเอง

via Thairath.co.th


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Thailand's top policeman vows to fight...
Thailand Acting Police Chief Seripisut Temiyaves vowed Saturday to wipe out mafia gangs operating in Pattaya in the aftermath of the brutal slaying of two Russian tourists. "It's about time for me to wipe out mafia gangs operating in Pattaya...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ