Buy someone off ภาษาอังกฤษ

เก๋เว่อร์!!!! ตำรวจไทยดังไกลสามโลก เงินซื้อได้ขอให้ว่ามา อย่างงี้ภาษาอังกฤษเค้าว่า buy someone off แปลว่าจ่ายเงินซื้อเพื่อไม่ให้โดนแฉหรือเอาเงินปิดปากนั่นเอง

via Thairath.co.th


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Football star Zidane shares Thailand trip with...
French footballer Zinedine Zidane, currently in Thailand to take part in a charity tournament, was spotted taking in the sights of Bangkok on Monday. The father of four took his children to watch a muay Thai fight, and went with his wife to the...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ